Beton towarowy

Beton towarowy

Produkujemy i dostarczamy na budowę betony towarowe o klasach wytrzymałości i o parametrach określonych w normie PN-EN 206-1;2003 tj.:

 

- C8/10 ( B-10 ),

- C12/15 ( B-15 ),

- C16/20 ( B-20 ),

- C20/25 ( B-25 ),

- C25/30 ( B-30 ),

- C30/37 ( B-35 ).

 

Dodatkowo betony na zamówienie:

 

- Betony klas B-7,5, B-12,5, B-17,5 według PN-88/B-06250,

- Beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym,

- Beton projektowany - beton recepturowy,

- Zaprawy cementowe M-7,5 do M-20,

- Stabilizacja od 1,5 MPa do 5 MPa.